test

Model MVR200 MVR250 MVR300 MVR400 MVR500
Unit weight (kg) 2200 3460 3680 4680 5200
Excavator (ton) 16 – 26 20 – 30 28 – 40 40 – 50 45 – 60
Impact power (KN) 260 290 320 390 450
Dimension (L x W x H) 2328 x 1200 x 710 2750 x 1200 x 1500 2800 x 1220 x 1520 2900 x 1280 x 1600 3150 x 1300 x 1650
Frequency (Hz) 25 – 30 25 – 30 25 – 30 25 – 30 25 – 30
Hyd. oil flow (lpm) 130 – 190 160 – 200 190 – 230 230 – 260 280 – 295
Hyd. working pressure (bar) 250 – 260 250 – 260 250 – 260 250 – 260 250 – 260
Accumulator pressure (bar) 6 6 6 6 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *